Pokerexpert

Poker är ett skicklighetsspel men till skillnad mot vad de flesta tror handlar själva skickligheten inte om korten utan om förmågan att tyda information. Du kan sitta med par i ess under en giv i Texas Holdem – men endå ta helt korrekt beslut när du kastar din hand då du insett att dina nötter är slagna,,,eller som den kände pokerspelaren ”Amarillo Slim” Preston uttryckte det: ”En skicklig pokerspelare är man inte förrän man är kapabel att slänga den bästa handen.”
Poker handlar om att ”play the players” – att styra de andra spelarna genom sitt agerande vid bordet och det är när man börjat förstå det som man börjar utvecklas till en skicklig pokerspelare.

Hantera dina tillgångar på bästa sätt

Poker handlar om att hantera sina marker på bästa möjliga sätt. Markerna är ditt vapen och av den här anledningen kan det vara rätt att gå UPP i nivå i det fall man har svårt att besegra sina kontrahenter på en insatsnivå.

Bra och dåliga spelare

Anledningen till det är att på de lägre nivåerna har man fortfarande inte greppat pokerns själ. Man sitter gärna med varvet ut med dåliga händer. Man kanske inte ens anser att Ess i kombination med en tvåa som kicker – ÄR en dålig hand. Dåliga spelare tenderar hålla ut hela varvet eftersom de missat vikten av själva kickern. De tycker sig ha en stark hand eftersom de sitter med en Ess. Ofta har de tur och får in sitt par i två på rivern och då spelar det ingen roll hur mycket man försökt bli av med vederbörande genom sina höjningar – och följaktligen står man sig slätt med sin Ess/Kung en sån gång.

Förstå spelet och en bra hand

Kontentan av resonemanget är alltså att på lägre nivåer förlorar finesserna sin mening och faller platt. Dåliga spelare äger inte förmågan att förstå informationen de får genom spelarnas agerande runt pokerbordet – och det är således ett korrekt beslut att gå upp i insatsnivå om man har de ekonomiska musklerna att göra det.

Money Management

De dåliga spelarna har i regel inga startkrav på sina händer – vilket innebär att det kan vara mer kostsamt att spela poker på lägre nivåer om man är en seriöst satsande pokerspelare. Det handlar om Money Management – att hantera markerna man har på hand. De är som sagt vapen man använder för att styra övriga spelares agerande vid bordet – men på lägre nivåer kostar det ingenting att spela dumt – en risk man ska vara medveten om när man väljer insatsnivå.

Vinna eller försvinna

I slutänden handlar det om att få innehavet att öka på pokerkontot. För vissa spelare saknar den här aspekten betydelse och för den typen av ”spelare” representerar pokern bara en stunds avkoppling och att kamma hem potter har underordnad betydelse. Den typen av spelare har som sagt låga krav på sina händer och sitter med i stort sett varje giv. För att bli en vinnare i poker har man krav på sina starthänder eftersom varje hand har ett pris. Gedigen solid poker är i slutänden vad som skiljer vinnaren från förloraren. Det handlar om att vinna eller försvinna. Den skicklige spelaren har ökat sitt markerinnehav när vederbörande lämnar pokerbordet.